RELAKSOLOJI NEDIR?

“Relaxer” sözcüğü eski Latince kullanımında tutukluların salıverilmesi anlamını taşıyormuş. Bizim tekniğimizde de bedenimizde hapsettiğimiz kaslarımızın ve sıkışan enerjinin salıverilmesi anlamına geliyor. İngilizce'de "stress management" olarak bilinen relaksolojinin amacı, bedensel rahatlığa ve zihinsel dinginliğe ulaşarak stresi kontrol altına alabilmeyi, hastalıklara karşı dayanıklılık kazanmayı, zor durumlar karşısında güçlü olabilmeyi sağlamak. Önce kendimizi, bedenimizi, tepkilerimizi tanımayı öğreniyoruz, korkularımızın, kızgınlıklarımızın, pişmanlıklarımızın nedenlerini keşfediyoruz, sonra da sağlıklı bir bilinçle, sağlıklı yaşam kalitesine ulaşmayı amaçlıyoruz. Relaksoloji bir dizi teknikten oluşuyor:

1. Solunum çalışmaları

2. Kasların gevşetilmesi + zihnin boşaltılması

3. İmgeleme

4. Dinamik gevşeme ve masaj

Relaksoloji zengin bir bilgi birikiminden yararlanılarak ortaya çıkmış bir yöntem. Relaksolojinin temelinde, Tao'cu teknikler, yoga teknikleri, Uzak Doğu'nun enerji kuramları ve Batı'da Wilhelm Reich'in enerji çalışmaları, Kolombiya kökenli psikanalist Caycedo'nun 1960'da uygulamaya başladığı Sofroloji yöntemi ile İsviçre'li Dr. Roger Vittoz'un beynin yeniden eğitimi konusunda ilk 1907'de yayımlanan ve halen güncelliğini koruyan kuramları var. J.H. Schultz'un "Das autogene training" ve Edmond Jacobson'un "Progressive relaxation" teknikleri de gevşemenin tedavi amaçlı kullanımının Batı'daki ilk örnekleri olarak relaksolojinin temel taşlarını oluştururlar.

Bir konuya daha açıklık getirmek istiyorum: Gevşemeyi temel alan tekniklere topluca relaksoloji diyoruz. Ancak bu terimin farklı ülkelerde farklı anlamlar içerdiği dikkat çekiyor. Örneğin ABD ve Kanada’da, genel olarak, masaj benzeri, rahatlatıcı teknikler anlaşılırken, Avrupa ülkelerinde stres denetimi (stress management) anlamında kullanıldığını görüyoruz..

Yazıyı Paylaş :